IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA RADOVA – ADAPTACIJA, SANACIJA I UREĐENjE LABORATORIJE I KABINETA JNMV 14/18

Naručilac

(JN br. 14/18) - Postupak u toku

datum unosa: 12.03.2019.

datum posednje izmene: 26.03.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka radova male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 21.03.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 21.03.2019. u 14:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

12.03.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

12.03.2019.

15.03.2019.

docOdgovor na pitanje ponuđača 15.03.2019.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 26.03.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU