IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA GASOVA JNMV 3/19

Naručilac

(JN br. 3/19) - Postupak završen

datum unosa: 13.03.2019.

datum posednje izmene: 19.09.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24100000 – gasovi
Rok za podnošenje ponuda 25.03.2019. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 25.03.2019. u 11:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

13.03.2019.

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok 19.03.2019.
zipKONKURSNA DOKUMENTACIJA 13.03.2019.
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 29.03.2019. 
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 19.09.2019.