IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA USLUGA – OSIGURANjE IMOVINE JNMV 5/19

Naručilac

(JN br. 5/19) - Postupak u toku

datum unosa: 28.08.2019.

datum posednje izmene: 06.09.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluge
Vrsta postupka Javna nabavka usluge male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluge male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 – usluge osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 05.09.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 05.09.2019. u 15:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

28.08.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 28.08.2019.
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 06.09.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU