IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OTVORENI POSTUPAK - RADOVI NA ZAMENI DRVENE VERTIKALNE STOLARIJE JNR-OP- broj 02/19

Naručilac

(JN br. JNR-OP- broj 02/19) - Postupak završen

datum unosa: 19.09.2019.

datum posednje izmene: 30.01.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Otvoreni postupak - nabavka radova
Vrsta postupka Nabavka radova - otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova - otvoreni postupak
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45420000 – radovi na ugradnji stolarije
Rok za podnošenje ponuda 23.10.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 23.10.2019. u 15:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

 

19.09.2019.

15.10.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena -
izmena se odnosi na promenu načina plaćanja i sredstva finansijskog obezbeđenja

19.09.2019.

04.10.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 30.10.2019.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 30.01.2020.