IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH JNMV 6/19

Naručilac

(JN br. 6/19) - Postupak u toku

datum unosa: 25.09.2019

datum posednje izmene: 04.10.2019
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluga
Vrsta postupka Javna nabavka usluga male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluga male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 – usluga osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 03.10.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 03.10.2019. u 15:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

25.09.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 25.09.2019.
pdfOdgovor na pitanje ponuđača 26.09.2019.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 04.10.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU