IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OTVORENI POSTUPAK - NABAVKA STANDARDNIH HEMIKALIJA JNR-OP broj 3/19

Naručilac

(JN br. OP 3/19) - Postupak završen

datum unosa: 08.11.2019.

datum posednje izmene: 30.01.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Otvoren postupak - nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24000000 – hemijski proizvodi
Rok za podnošenje ponuda 09.12.2019. do 11:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 09.12.2019. u 13:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 08.11.2019.

06.12.2019

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docKonkursna dokumentacija - ispravljena

docKonkursna dokumentacija - Oktobar

08.11.2019.

20.11.2019.

06.12.2019

Odgovor na pitanje ponuđača  

pdfOdluka o obustavi postupka za partije 4 i 5

pdfOdluka o obustavi postupka za partiju 4

pdfObaveštenje o obustavi postupka za partiju 5

13.12.2019.

30.01.2020.

pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 13.12.2019

pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU- partija 1

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11

 30.01.2020.