IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA SANACIJI PROSTORA JNR-OP broj 4/19

Naručilac

(JN br. OP 4/19) - Postupak u toku

datum unosa: 19.11.2019.

datum posednje izmene: 16.01.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka radova male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 27.12.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 27.12.2019. u 14:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

 

19.11.2019.

16.12.2019.

20.12.2019.

zipKONKURSNA DOKUMENTACIJA sa prilozima

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena - 2

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena 3

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena 4

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena 5

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena 6

zipKONKURSNA DOKUMENTACIJA sa prilozima

19.11.2019.

22.11.2019.

29.11.2019.

11.12.2019.

12.12.2019

16.12.2019.

16.12.2019.

20.12.2019.

docxOdgovor na pitanje ponuđača 22.11.2019.
docxOdgovor na pitanje ponuđača 2 04.12.2019
pdfOdgovor na pitanje ponuđača - 3 10.12.2019.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 16.01.2020. 
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU