IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA IT OPREME 7/19

Naručilac

(JN br. 7/19) - Postupak završen

datum unosa: 04.12.2019.

datum posednje izmene: 30.01.2020.
Naziv naručioca:

NU IHTM Beograd

Adresa: Njegoševa 12 , 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt

javne.nabavke@ihtm.bg.ac.rs

Opšti rečnik nabavki ОРН – 30200000 Рачунарска опрема и материјал
Rok za podnošenje ponuda 13.12.2019. u 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 13.12.2019. u 13:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

 

04.12.2019

10.12.2019

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docxKonkursna dokumentacija - ispravljena

04.12.2019.

10.12.2019.

 docOdgovor na pitanje ponuđača 10.12.2019.
 pdfOdluka o dodeli ugovra 14.12.2019.
 pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 30.01.2020.
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 30.01.2020.