IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NABAVKA SPEKTROFOTOMETRA

Naručilac

(JN br. 8/19) - Postupak završen

datum unosa: 09.12.2019.

datum posednje izmene: 30.01.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (osim naočara)
Rok za podnošenje ponuda 17.12.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 17.12.2019. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

09.12.2019.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 09.12.2019.
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 26.12.2019.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 30.01.2020.