IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OTVORENI POSTUPAK - UNUTRAŠNJE KREČENJE OBJEKTA JNR OP 05/19

Naručilac

(JNR OP br. 05/19) - Postupak u toku

datum unosa: 20.12.2019

datum posednje izmene: 06.03.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka radova
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 20.01.2020. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 20.01.2020. u 14:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

20.12.2019.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 20.12.2019.
pdfOdgovor na pitanje ponuđača 14.01.2020.
pdfOdluka o obustavi postupka 06.03.2020.
ODLUKA O DODELI UGOVORA  
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU