IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA LABORATORIJSKE SUŠNICE JNMV 10/19

Naručilac

(JN br. 10/19) - Postupak u toku

datum unosa: 21.01.2020.

datum posednje izmene: 31.01.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (osim naočara)
Rok za podnošenje ponuda 29.01.2020. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 30.01.2020. u 13:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

 

21.01.2020.

27.01.2020.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 21.01.2020.
   
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 31.01.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU