IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE JNMV 1/20

Naručilac

(JN br. 1/20) - Postupak u toku

datum unosa: 13.04.2020.

datum posednje izmene: 22.04.2020.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 09310000 – električna energija
Rok za podnošenje ponuda 22.04.2020. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 22.04.2020. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

13.04.2020.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 13.04.2020.
Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 22.04.2020.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU