IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka usluga - Usluga osiguranja zaposlenih JNMV 5/16

Naručilac

(JNMV br. 5/16) - Postupak završen

datum unosa: 12.09.2016.

datum posednje izmene: 13.10.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
Vrsta postupka Javna nabavka usluga male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 - usluga osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 21.09.2016. do 12:00 h

 

Javno otvaranje ponuda 21.09.2016. u 14:00 h

 

Dokumenta     

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
pdfPoziv za podnošenje ponuda

 

12.09.2016.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
docxKonkursna dokumentacija
12.09.2016.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena
docxKonkursna dokumenaciija - izmenjena
14.09.2016.

ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA
docPITANJE 1

pdfPITANJE 2

pdfPITANJE 3

 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 23.09.2016.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru

13.10.2016