IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Nabavka spektrofotometra JNMV 6/16

Naručilac

(JN br. 6/16) - Postupak završen

datum unosa: 04.11.2016.

datum posednje izmene: 04.11.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka laboratojiskih uređaja - spektrofotometra
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 - Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (sem naočara)
Rok za podnošenje ponuda 17.10.2016. do 12.00h

 

Javno otvaranje ponuda 17.10.2016. u 14.00h 

 

Dokumenta     

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
pdfPoziv za odnošenje ponuda

pdfObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

04.10.2016.

12.10.2016.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
docKonkursna dokumentacija

docKonkursna dokumentacija - izmenjena

04.10.2016.

12.10.2016.

ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA
docPITANjE 1
 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

pdfODLUKA

20.10.2016.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU  04.11.2016.