IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra – Nabavka laboratorijskih delova i opreme JNMV 9/16

Naručilac (JN br. 9/2016) - Postupak završen

datum unosa:03.11.2016.

datum posednje izmene:26.12.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka laboratorijskih delova i opreme 
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka laboratorijskih delova i opreme
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – laboratorijska, optička i precizna oprema (sem naočara)
Rok za podnošenje ponuda 11.11.2016. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 11.11.2016. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

03.11.2016.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 03.11.2016.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 08.11.2016.
   
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 16.11.2016.

pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Partija 1

pdfOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGVORU - Partija 2

26.12.2016.

26.12.2016.