IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Nabavka tonera JNMV 8/16

Naručilac

(JN br. 8/2016) - Postupak završen

datum unosa: 17.11.2016.

datum posednje izmene: 07.12.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka tonera
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30125110 – toner za laserske štampače i telefaks mašine
Rok za podnošenje ponuda 28.11.2016. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 28.11.2016. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

17.11.2016.

pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA

pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENJENA

17.11.2016.

22.11.2016.

pdfODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA 22.11.2016.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 22.11.2016.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 29.11.2016.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 07.12.2016.