IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Nabavka IT opreme JNMV 12/16

Naručilac

(JN br. 12/2016) - Postupak završen

datum unosa:24.11.2016.

datum posednje izmene: 28.12.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka IT opreme
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30200000 Računarska oprema i materijal
Rok za podnošenje ponuda 02.12.2016. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 02.12.2016. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

24.11.2016.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 24.11.2016.
docODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA 30.11.2016. 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 05.12.2016.

pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU -Partija 1

pdfOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Partija 2

pdfOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENO UGOVORU -Partija 3

28.12.2016.

28.12.2016.

28.12.2016.