IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka radova - pripremni i unutrašnji instalacioni radovi JNMV 13/16

Naručilac

(JN br. 13/2016) - Postupak u toku

datum unosa: 07.12.2016.

datum posednje izmene: 20.12.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 19.12.2016. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 19.12.2016. u 14:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - ispravljena datumska greška

 

07.12.2016.

08.12.2016.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 07.12.2016.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU