IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka radova – radovi na pripremi čiste sobe JNMV 14/16

Naručilac

(JN br. 14/2016) - Postupak završen

datum unosa: 08.12.2016.

datum posednje izmene: 05.04.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka radova
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Predmet Nabavka radova male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 16.12.2016. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 16.12.2016. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

08.12.2016.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 08.12.2016.
docODGOVOR NA PITANJE PONJUĐAČA 09.12.2016.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 19.12.2016. 
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 05.04.2017.