IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobara – nabavka standardnih hemikalija JNVM 15/16

Naručilac

(JN br. 15/2016) - Postupak završen

datum unosa: 25.01.2017.

datum posednje izmene: 28.04.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24000000 – hemijski proizvodi
Rok za podnošenje ponuda 03.02.2017. do 11:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 03.02.2017. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

25.01.2017.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 25.01.2017.
pdfODGOVOR NA PITANJE PONUĐAĆA 30.01.2017.
pdfOdluka o obustavi postupka Javne nabavke za Partiju 6 10.02.2017.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 10.02.2017.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 28.04.2017.
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 UNICHEM-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 КЕФО-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 SUPERLAB-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 Бетахем-2016.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5 НОВОС-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 Бетахем-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 Бетахем-2017.pdf  
pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 Бетахем-2017.pdf