IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Ljiljana Nikolić Bujanović

Ime: Ljiljana Nikolić Bujanović  
Traženo naučno zvanje: viši naučni saradnik  
   
Datum kada je kandidat podneo zahtev:  

docOdluka Naučnog veća IHTM o imenovanju komisije

 
   
Materijali:  
 
 
 
 
 
 
  • Dokazi o ispunjenosti kvalitativnih kriterijuma.pdf
 
 
   
Datum stavljanja materijala na uvid javnosti: 13.02.2019.