IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Uspeh naših saradnika – licencirana inovacija dr Uroša Anđelkovića

Potpisana je licenca za inovaciju našeg kolege dr Uroša Anđelkovića. Dr Anđelković je u saradnji sa međunarodnim timom istraživača sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani, Univerzitetske klinike u Ulmu, Univerziteta Crne Gore i Instituta Jožef Stefan u Ljubljani, otkrio novi antiviralni agens.

Antiviralna aktivnost potvrđena je na virusima HIV-1, HSV-1 i HSV-2, Influenza A i SARS-CoV-2. Novi antiviralni agens može značajno doprineti zaštiti protiv virusa iz navedenih grupa i pomeriti granice farmaceutske i biotehnološke industrije. Otkriće je rezultat kontinuiranog rada na tematici koja se izučava više od 35 godina na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više o vesti možete pročitati na internet strani Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu.