IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Obaveštenje – periodični bilten Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije je počeo da objavljuje periodične biltene o svojim aktivnostima kako bi se celokupna naučna zajednica blagovremeno informisala o radu institucije, kao i o novim prilikama za razvoj nauke kroz programe Fonda za nauku. Elektronska verzija prvog biltena se može videti na strani Fonda za nauku RS – prvi kvartal 2022.