IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Predstavnici Odbora za rodnu ravnopravnost IHTM-a učestvovali na međunarodnoj radionici Horizon 2020 projekata LeTSGEPs i MINtheGEPs

Jedan od ciljeva razvoja našeg instituta je povećanje učešća istraživača u međunarodnim, pre svega EU programima kao što je Horizon Europe. Kreiranje i primena kvalitetnog Plana za dostizanje rodne ravnopravnosti (PRR) su među osnovnim preduslovima za učešće u ovim projektima

Predstavnici odbora Tatjana Šolević Knudsen, naučna savetnica, Miloš Ćirić, viši naučni saradnik i mlađe koleginice Branka Lončarević, naučna saradnica i Katarina Antić, istraživačica pripravnica, prisustvovali su radionici koju su organizovali Matematički Institut SANU i Elektrotehnički fakultet u Beogradu u saradnji sa partnerima iz inostranstva. Radionica je održana u Velikoj Sali Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, 20 juna 2022. godine.

LeTSGEPs projekat bi trebalo da ojača finansijske resurse za postizanje rodne ravnopravnosti partnerskih institucija. MINtheGEPs projekat se takođe fokusira na razvoj Planova za dostizanje rodne ravnopravnosti, ali i na prikupljanje podataka na makro, mezo i mikro nivoima. Povezivanje sa institucijama koje su učesnici ovih H2020 projekata može pomoći istraživačima i osoblju IHTM u boljoj implementaciji PRR.

Više informacija možete naći na internet stranicama ovih projekata:
www.letsgeps.eu i www.mindthegeps.eu 

Odbor za rodnu ravnopravnost IHTM, jun 2022.

IMG 20220620 135343