IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Ивана Станковић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за Хемију, Институт за Хемију, Технологију и Металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000, Београд, Србија
Teлефон: +381 11 3336 605
Електронска пошта: ivana_stankovic@chem.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1986, Горњи Милановац, Србија

Образовање: 2014 Доктор физичкохемијских наука, Државни Универзитет у Кампинасу, Бразил

Звање:

2015 Научни сарадник – Институт за Хемију, Технологију и Металургију, Универзитет у Београду

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије
Српско Кристалографско друштво

Професионално искуство:

2015 – Данас Центар за Хемију, Институт за Хемију, Технологију и Металургију, Универзитет у Београду

Награде:

2009 Еуробанка ЕФГ стипендија за 100 најбољих студената Србије
2012 Најбољи постер конгреса, XXXVIII Конгрес теоријских хемичара латинског подручја

Области интересовања:

• Рачунарска јемија
• Нековалентне интеракције биомолекула

Цитираност: 10 (9 без самоцитирања), Феб. 2016; h индекс = 2

Знање језика:

Српски (матерњи), Енглески (напредни), Португалски (напредни), Француски (осносвни), Италијански (основни)

Најзначајнији пројекти:

Домаћи:
2010 – 2014 Структура и функција ензима и помоћних протеина из триходерме, активних у хидролизи ћелијског зида, Прој. Бр. 550931/2011-2, Фондација за истраживања државе Сао Пауло, Бразил
2015 – 2016 Нековалентне интеракције π –система и њихова улога у молекулском препознавања, Прој. Бр. 172065, Министарство за науку и технолошки развој републике Србије

Изабране публикације:

Објављене у часописима

  1. E. T. Prates, I. Stankovic, R. L. Silveira, M. V. Liberato, F. Henrique-Silva, Jr. N. Pereira, I. Polikarpov, M. S. Skaf, “X-ray Structure and Molecular Dynamics Simulation of Endoglucanase 3 from Trichoderma harzianum: Structural Organization and Substrate Recognition by Endoglucanases that Lack Cellulose Binding Module”, PLoS ONE 8(3): e59069, 2013
  2. I. M. Stanković, V. M. Marković, Lj. Z. Kolar-Anić, “System with Variable Energy, Volume and Number of Particles: Evaluation of Partition Function and Thermodynamic Quantities”, Russian Journal of Physical Chemistry A. v.85, p. 2257-2263, 2011