IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Саша Роган

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за екологију и техноекономику, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, Београд
Телефон: +381(0)11-3370-474
Факс: +381(0)11-3370-225
Електронска пошта: rogan@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2012. Дипломирани просторни планер-мастер
2007. Дипломирани просторни планер

Звања:

2012. Истраживач сарадник
2008. Истраживач приправник

Чланства у друштвима: Српско географско друштво

Професионaлно искуство:

2011 – НУ ИХТМ – Центар за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду
2008 – 2011 НУ ИХТМ – Сектор за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду

Области интересовања: Екологија, животна средина, акумулација

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011 – 2016 OИ 176018 “ Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће-истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија”,
2006 – 2010 OН 146021 Б “Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената и природне радиоактивности у акумулацијама воде за пиће у Републици Србији”.

Изабране публикације:

 1. Милка М. Видовић, Јован Н. Јовићевић, Јелена Д. Крстић, Илија Д. Томић, Саша С. Роган, The influence of pH on removal of H2S and natural organic matter by anion resin, Desalination and Water treatment, 2010 (21) 255-263. DOI. 10.5004/dwt.2010.1545
 2. Милка М. Видовић, Ивана С. Трајковић, Саша С. Роган, Владимир М. Петровић, Сања З. Јованић, Removal of manganese and iron from groundwater in the presence of hydrogen sulfide and ammonia, Journal of Water Resource and Protection, 6(19): 1781-1792, Dec 2014 Google-based IF (2014) = 0,85. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2014.619159,ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108.
 3. Милка М. Видовић, Ивана Трајковић, Јелена Момић, Саша Роган, Љиљана Соколова Ђокић, Утицај пХ вредности на ефикасност уклањања органских матреија на постројењима малог капацитета, Десета међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“, Јахорина, Пале, 20-22. маја 2010., Зборник радова, стр. 104-108.
 4. ISBN 978-86-86053-10-7, COBISS.SR-ID 185816844                                    
 5. Војин Горданић, Драган Миловановић, Милка Видовић, Саша Роган, Ивана Трајковић, Geochemical Map of Eastern Serbia in 1:1000000 and Application in Defining the Ecological Status of Selected Areas, MAEGS 17, Belgrade, September 14.-16.09.2011., Proceedings, Serbian Geological Society, The Association of European Geological Societies, pp. 187-191. 
 6. ISBN 978-86-86053-10-7, COBISS.SR-ID 185816844
 7. Јелена Момић, Милка Видовић, Јелена Крстић, Саша Роган, Илија Томић, Уклањање мангана и гвожђа у присуству амонијака из подземне воде, Једанаеста међународна конференција "Водоводни и канализациони системи", Јахорина-Пале 25-27. маја 2011., Зборник радова, str. 134-140.
 8. ISBN 978-86-82931-41-6, COBISS.SR-ID 183722252    
 9. Милка Видовић, Војин Горданић, Марко Родић, Владимир Петровић, Саша Роган, Деградација квалитета воде у акумулацијама као последица неадекватне примене зона санитарне заштите, Дванаеста међународна конференција "Водоводни и канализациони системи", Јахорина-Пале, 23-25. мај 2012. Зборник радова, стр. 124-126. ISBN 978-86-82931-48-5, COBISS.SR-ID 190724876        
 10. Др. Милка Видовић, Др. Милка Видовић, Проф. Др. Весна Спасић Јокић, Војин Горданић, Бојан Гавриловић, Саша Роган, APPLIED ATMOGEOCHEMICAL SURVEYED TO IDENTIFY AREAS OF RADON RISK IN RURAL AREAS OF SERBIA, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume II, pp.25-32. DOI:10.5593/SGEM_GeoConference. ISSN:1314-2704.              
 11. Војин Горданић, Др. Милка Видовић, Проф. Др. Весна Спасић Јокић, Ивана Трајковић, Саша Роган, REGIONAL HYDROGEOCHEMICAL MAPPING: AN ECOLOGICAL STATUS OF NATURAL RADIONUCLIDES AND OTHER TOXIC ELEMENTS MAPPING AND CONTAMINATION ASSESSMENT: RESULTS OF SELECTED FLUVIAL PLAINS OF THE SOUTHERN SERBIA, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume II, pp.237-244. DOI:10.5593/SGEM_GeoConference, ISSN:1314-2704. 
 12. Милка Видовић, Ивана Трајковић, Марко Родић, Саша Роган, Владимир Петровић, Bottled water quality and redox potential as an indicator of their healt safety, Пети међународни конгрес „Екологија, здравље и спорт“, Бања Лука, 06.-09.2012., Зборник радова 1, стр. 309-318. ISBN 987-99955-619-2-6, COBISS.BH-ID 1196568
 13. Владимир Петровић, Марко Родић, Милка Видовић, Војин Горданић, Саша Роган, Geographic information systems and their applications in environmental management, Пети међународни конгрес „Екологија, здравље и спорт“, Бања Лука, 06.-09.2012., Зборник радова 2, стр. 248-252.  ISBN 987-99955-789-3-6, COBISS.SR-ID 1196522               
 14. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Vesna Spasic-Jokić, Saša Rogan and Vladimir Petrović,  Hydrogeochemical characteristics of underground aquifer level, lakes and surface flows of the area of Bela Crkva-Ecological status, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Co., Bulgaria, 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume II, pp.203-210, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN:1314-2704, ISBN 978-954-91818-8-3.
 15. Saša Rogan, Milka Vidović, Vojin Gordanic, Ivana Trajkovic and Vladimir Petrovic, Perspectives of geothermal energy in Vojvodina with the development of tourism, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Resort, Bulgaria 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings - Volume I, pp.173-178, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN:1314-2704, ISBN 978-954-91818-7-6.
 16. Vojin Gordanic, Milka Vidovic, Vesna Spasic-Jokic, Ivana Trajkovic, Sasa Rogan, The role of hydrogeochemistry in defining geopathogenic zones of natural radionuclides influence in the living environment of rural settlements, 14th GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings, Volume I, Ecology & Environmental Protection, International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2014, Albena, Bulgaria 17-26 June, 2014, pp. 771-778. DOI: 10.5593/sgem2014B51, ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704.
 17. Vladimir Petrovic, Marko Rodic, Milka Vidovic, Sasa Rogan, Vojin Gordanic, The influence of natural and anthropogenic factors on the degradation of water in "Grliste" reservoir, 14th GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings, Volume I, Ecology & Environmental Protection, International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2014, Albena, Bulgaria 17-26 June, 2014, pp. 735-741. DOI: 10.5593/sgem2014B51, ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704.
 18. Sasa Rogan, Milka Vidovic, Ivana Trajkovic, Vladimir Petrovic, Vojin Gordanic, Water quality degradation in the reservoir „Grliste“ as a result of inadequate implementation of sanitary protection zone, 14th GeoConference on Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume I, Hydrology & Water Resources, International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2014, Albena, Bulgaria 17-26 June, 2014, pp. 857-861. DOI: 10.5593/sgem2014B31, ISBN 978-619-7105-13-1, ISSN 1314-2704.
 19. Ј. Крстић, Ј. Момић, М. Видовић, С. Роган, И. Томић, Уклањање азота применом „Wetland“-a, Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“, Нишка Бања 05 - 08. aприла 2011., Зборник радова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, стр. 148-152. ISBN 978-86-82931-38-6, COBISS.SR-ID 182852876
 20. Ј. Ђорђевић, Ј. Јовановић, М. Видовић, С. Роган, Ђ. Давидовић, Биоразградња минералних уља, Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“, Чачак, 2.-5.aприла 2012., Зборник радова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, стр. 98-101. ISBN 978-86-82931-49-2,COBISS.SR-ID 189856780