IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Зоран Јакшић

Научни саветник
Научни руководилац Центра за микроелектронске технологије

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд Телефон: 011 2628 587
Факс: 011 182 995
Електронска пошта: jaksa@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1960 Панчево, Србија

Образовање: 2001 доктор електротехничких наука – Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

Звања: 2006 научни саветник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима:

IEEE Senior Member (Institute of Electric and Electronic Engineers, Piscataway, New Jersey, U.S.A.)
OSA Member (Optical Society)
ЕТРАН заслужни члан (Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику)
ОДС суоснивач, председник Друштва (Оптичко друштво Србије)
MTT-S члан одбора (Национално друштво за микроталасну технику и технологије)

Професионално искуство:

1983 – 1987 водећи инжењер развоја, Одељење развоја, Фабрика авиона "Утва", Панчево
1987 – данас Центар за микроелектронске технологије, ИХТМ, Универзитет у Београду

Награде и признања:

1984 Награда за најбољи рад, комисија за Електронске саставне делове и материјале, 26. ЕТАН, Задар
1987 Награда "27. јун" за најбољу иновацију, Градско веће Панчева
2006 Заслужни члан Друштва за ЕТРАН, Београд
2006 Награда за најбољи постер, конференција ИЕЕЕ МИЕЛ, Београд
2011 Број 1 међу топ чланцима из области плазмонике 2011, међународно друштво за оптику и фотонику, SPIE
2012 Најбољи усмено излагани рад, 28. међународна конференција за микроелектронку, Ниш

Области интересовања:

• Мезоскопска и подталасна електромагнетна оптика/нанооптика и нанофотоника, укључујући материјале са фотонским енергетским процепом
• Плазмоника
• Електромагнетни и оптички метаматеријали
• Фотонски сензори, напредне сензорске компоненте
• МЕМС и НЕМС направе
• Дуготаласни инфрацрвени полупроводнички детектори, укључујући направе са потискивањем Ожеових процеса
• Ускозонални полупроводници

Научна достигнућа:

• Оснивач прве српске групе за плазмонику и метаматеријале
• Увео неколико нових истраживачких тематика, укључујући хемијске сензоре засноване на метаматеријалима, оптички шум у рефрактометријским сензорима, неорганске биомиметичке наномембране и плазмонске методе побољшања инфрацрвених детектора

Цитираност: 541 (308 без аутоцитата), јан. 2016; h индекс = 12

Знање језика: српски (матерњи), енглески (активно), немачки (активно), руски (пасивно), француски (пасивно)

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2008 – 2011 Reinforcement of Regional Microsystems and Nanosystems Centre REGMINA, Proj. No. 205533, 7th Framework Programme, European Union (project co-chair)
2010 – 2012 Biomimetic Ultrathin Structures as a Multipurpose Platform for Nanotechnology-based Products (MultiPlat), Proj. No. 228943, 7th Framework Programme, European Union
2013 – 2016 New permanent magnets for electric-vehicle drive applications (MAG-DRIVE), Proj. ref. 605348, 7th Framework Programme, European Union

Национални:
1986 – 1990 Полупроводничка микроелектроника и оптоелектроника, ев. бр. 2.136, Републичка заједница науке, Србија
1991 – 1995 Микроелектроника и оптоелектроника, ев. бр. 1001, Републичко министарство за науку и технологију
1996 – 2000 Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије", ев. бр. 10Е05, Министарство за науку и технологију Републике Србије
2002 – 2004 Микросистемске и наносистемске технологије за сензоре и оптоелектронику", ИТ.1.04.0062.Б, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије
2005 – 2007 Микро и наносистемске технологије, структуре и сензори", ТР-6151, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије
2008 – 2010 Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте", 11027, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине" (МиНаСиС) ТР-32008, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Изабране публикације:

Монографије:

 1. Z. Jakšić, Micro and nanophotonics for semiconductor infrared photodetectors: Towards an Ultimate Uncooled Device, Springer Verlag, Berlin, 2014, pp. 1-245, ISBN 978-3-319-09674-2
 2. Z. Jakšić, "Optical metamaterials as the platform for a novel generation of ultrasensitive chemical or biological sensors," in Metamaterials: Classes, Properties and Applications, ed. E. J. Tremblay, Nova Science Publishers, Hauppauge, New York, pp. 1-42, 2010, ISBN: 978-1-61668-958-2

Поглавља у монографијама:

 1. J. Matović, Z. Jakšić, "Bionic (Nano)Membranes," Ch. 2 in Biomimetics – Materials, Structures and Processes,  eds. P. Gruber, D. Bruckner, C. Hellmich, H.-B. Schmiedmayer, H. Stachelberger, and I. C. Gebeshuber,  Springer 2011, ISBN: 978-3-642-11933-0, DOI 10.1007/978-3-642-11934-7, pp. 9-24, 2011
 2. Z. Jakšić, J. Matović, "Nanomembrane-Enabled MEMS Sensors: Case of Plasmonic Devices for Chemical and Biological Sensing," in Micro Electronic and Mechanical Systems, K. Takahata ed, In-Tech, 2009, ISBN 978-953-307-027-8
 3. J. Matović, Z. Jakšić, "Nanomembrane: A New MEMS/NEMS Building Block," in Micro Electronic and Mechanical Systems, K. Takahata ed, In-Tech, Vienna, Austria, 2009, ISBN 978-953-307-027-8
 4. Z. Djurić, Z. Jakšić, W. Ehrfeld, A. Schmidt, M. Matić, M. Popović, "Photonic Crystal Enhancement of Auger-Suppressed Detectors: A Way to Background-Limited Room-Temperature Operation in 3-14 Micrometer Range," in Nanoscale Linear and Nonlinear Optics, Eds. M. Bertolotti, C. M. Bowden, C. Sibilia, vol. 560, pp. 418-424, AIP, Melville, New York, 2001.

Радови у часопицима:

 1. D. Tanasković, M. Obradov, O. Jakšić, Z. Jakšić, "Nonlocal effects in double fishnet metasurfaces nanostructured at deep subwavelength level as a path towards simultaneous sensing of multiple chemical analytes," Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications vol. 18, pp. 36–42, 2016
 2. M. Dalarsson, M. Norgren, Z. Jakšić, "Exact analytical solution for fields in a lossy cylindrical structure with linear gradient index metamaterials," Progress In Electromagnetics Research, Vol. 151, pp. 109–117, 2015
 3. D. Tanasković, Z. Jakšić, M. Obradov, O. Jakšić, "Super unit cells in aperture-based metamaterials," Journal of Nanomaterials, Vol. 2015, Article ID 312064, 1-9, Jan 2015
 4. O. Jakšić, I. Jokić, Z. Jakšić, Ž. Čupić, Lj. Kolar-Anić, "Adsorption-induced fluctuations and noise in plasmonic metamaterial devices," Phys. Scr. vol. T162, art. 014047 pp. 1-4, Sep 2014
 5. D. Tanasković, M. Obradov, O. Jakšić, Z. Jakšić, "A low-loss double fishnet metamaterial based on transparent conductive oxide," Phys. Scr. vol. T162, art. 014048 pp. 1-4, Sep 2014
 6. M. Obradov, Z. Jakšić, D. Vasiljević Radović, "Plasmonic Suppression of Generation-Recombination Noise in Semiconductor Infrared Detectors‚" J. Opt. 16, pp. 125011.1-10, 2014
 7. O. Jakšić, D. Randjelović, Z. Jakšić, Ž. Čupić, Lj. Kolar-Anić, "Plasmonic Sensors in Multi-Analyte environment: rate constants and transient analysis," Chem. Eng. Research and Design, 92, pp. 91-101, Jan. 2014
 8. D. Randjelović, M. Frantlović, B. Miljković, B. Popović, Z. Jakšić, "Intelligent Thermal Vacuum Sensors Based on Multipurpose Thermopile MEMS Chips," Vacuum, Vol. 101, pp. 118124, March 2014
 9. O. Jakšić, Z. Jakšić, Ž. Čupić, D. Randjelović, Lj. Kolar-Anić, "Fluctuations in Transient Response of Adsorption-Based Plasmonic Sensors", Sens. Act. B: Chemical, Vol. 190, pp. 419428, January 2014
 10. C. J. Zapata-Rodriguez, J. J. Miret, S. Vuković, Z. Jakšić, "Dyakonons in hyperbolic metamaterials," Photonics Letters of Poland, vol. 5 (2), pp. 63-65, 2013
 11. Z. Jakšić, D. Pantelić, M. Sarajlić, S. Savić-ević, J. Matović, B. Jelenković, D. Vasiljević-Radović, S. Ćurčić, S. Vuković, V. Pavlović, J. Buha, V. Lačković, M. Labudović-Borović, B. Ćurčić, "Butterfly scales as bionic templates for complex ordered nanophotonic materials: A pathway to biomimetic plasmonics," Optical Materials Vol. 35, Iss. 10, pp. 18691875, August 2013
 12. M. Dalarsson, M. Norgren, T. Asenov, N. Dončov, Z. Jakšić, "An Exact Analytical Solution for Fields in Gradient Index Metamaterials with Different Loss Factors in Negative and Positive Refractive Index Segments," Journal of Nanophotonics, Vol. 7, 073086-1-13, 2013
 13. O. Jakšić, Ž. Čupić, Z. Jakšić, D. Randjelović, Lj. Kolar-Anić, "Monolayer Gas Adsorption in Plasmonic Sensors: Comparative Analysis of Kinetic Models," Russian Journal of Physical Chemistry A, Vol. 87, No. 13, pp. 202, 2013
 14. J. J. Miret, C. J. Zapata-Rodriguez, Z. Jakšić, S. Vuković, M. Belić, "Substantial enlargement of angular existence range for Dyakonov-like surface waves at semi-infinite metal-dielectric superlattice," J. Nanophoton. 6(1), 063525, 2012
 15. J. Matović, N. Adamović, F. Radovanović, Z. Jakšić, U. Schmidt, "Field effect transistor based on ions as charge carriers," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 170, pp. 137142, 2012
 16. S. M. Vuković, J. J. Miret, C. J. Zapata-Rodriguez, Z. Jakšić, "Oblique Surface Waves at an Interface of Metal-dielectric Superlattice and an Isotropic Dielectric," Physica Scripta, T149, pp. 014041.1-3, 2012
 17. Z. Jakšić, Z. Popović, I. Djerdj, K. Radulović, "Functionalization of plasmonic metamaterials utilizing metal-organic framework thin films," Physica Scripta, T149, pp. 014051.1-4, 2012 ("Highlights of the Year 2012")
 18. M. Dalarsson, M. Norgren, N. Dončov, Z. Jakšić, "Lossy gradient index transmission optics with arbitrary periodic permittivity and permeability and constant impedance throughout the structure," J. Optics, 14, 065102.1-7, 2012
 19. Z. Jakšić, M. Milinović, D. Randjelović, "Nanotechnological Enhancement Of Infrared Detectors By Plasmon Resonance In Transparent Conductive Oxide Nanoparticles," Journal of Mechanical Engineering vol. 58, No. 6, pp. 367-375, 2012
 20. M. Dalarsson , M. Norgren, Z. Jakšić, "Lossy Wave Propagation through a Graded Interface to a Negative Index Material Case of Constant Impedance," Microwave Review, Vol. 17, No. 2, pp. 2-6, 2011
 21. Z. Jakšić, S. Vuković, J. Buha, J. Matović, "Nanomembrane-Based Plasmonics," J. Nanophotonics, Vol. 5, pp. 051818-1-21, 2011
 22. M. Dalarsson, M. Norgren, Z. Jakšić, "Lossy gradient index metamaterial with sinusoidal periodicity of refractive index: case of constant impedance throughout the structure," J. Nanophotonics, Vol. 5, pp. 051804-1-8, 2011
 23. S. Vuković, Z. Jakšić, I. V. Shadrivov, Y. S. Kivshar, "Plasmonic Crystal Waveguides," Applied Physics A, 103, pp. 615617, 2011
 24. Z. Jakšić, S. Vuković, J. Matović, D. Tanasković, "Negative Refractive Index Metasurfaces for Enhanced Biosensing," Materials, 4 (1), pp. 1-36, 2011
 25. S. Vuković, Z. Jakšić, J. Matović, "Plasmon Modes on Laminated Nanomembrane-based Waveguides," J. Nanophotonics, Vol. 4, 041770, pp. 1-10, 2010
 26. J. Matović, Z. Jakšić, "Three-dimensional surface sculpting of freestanding metal-composite nanomembranes," Microel. Eng., 87, 5-8, pp. 14871490, 2010
 27. O. Jakšić, Z. Jakšić, J. Matović, "Adsorption-Desorption Noise in Plasmonic Chemical/Biological Sensors for Multiple Analyte Environment," Microsystem Technologies Vol. 16, Iss. 5, pp. 735-743, 2010
 28. J. Matović, Z. Jakšić, "A comparative analyze of fundamental noise in cantilever sensors based on lateral and longitudinal displacement Case of thermal infrared detectors," Microsystem Technologies, Vol. 16, Iss. 5, pp. 755-763, 2010
 29. Z. Jakšić, Jovan Matović, "Functionalization of Artificial Freestanding Composite Nanomembranes," Materials, Vol. 3, pp. 165-200, 2010
 30. M. Dalarsson, Z. Jakšić, P. Tassin, "Structures Containing Left-Handed Metamaterials with Refractive Index Gradient: Exact Analytical Versus Numerical Treatment," Microwave Review, Vol. 15, No.2, pp. 1-5
 31. M. Dalarsson, P. Tassin, Z. Jakšić, "Exact analytical solution for oblique incidence on a graded index interface between a right-handed and a left-handed material," Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials. Vol. 1, Issue 3, p. 269 276, Sep. 2009
 32. J. Matović, Z. Jakšić, "Simple and reliable technology for manufacturing metal-composite nanomembranes with giant aspect ratio," Microelectronic Engineering, 86, pp. 906-909, 2009
 33. Z. Jakšić, S. Ostojić, D. Tanasković, J. Matović, "Vacuum fluctuations in optical metamaterials containing nonlinear dielectrics," Acta Physica Polonica A, 116, 4, pp. 628-630, 2009
 34. Z. Jakšić, D. Tanasković, J. Matović, "Fishnet-based metamaterials: spectral tuning through adsorption mechanism," Acta Physica Polonica A, 116, 4, pp. 333-335, 2009
 35. Z. Jakšić, O. Jakšić, J. Matović, "Performance limits to the operation of nanoplasmonic chemical sensors noise equivalent refractive index and detectivity," Journal of Nanophotonics, Vol. 3, pp. 031770-1-13, 2009
 36. Z. Jakšić, O. Jakšić, Z. Djurić, C. Kment, "A consideration of the use of metamaterials for sensing applications: field fluctuations and ultimate performance," J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 9, S377S384, 2007
 37. Z. Jakšić, M. Maksimović, M. Sarajlić, D. Tanasković, "Surface plasmon-polariton assisted metal-dielectric multilayers as passband filters for ultraviolet range," Acta Physica Polonica Series A, 112, 5, pp. 954-958, 2007

(укупно 77 чланака у научним часописима)

Излагања по позиву:

 1. Z. Jakšić, "Optical Chemical Sensors for Industrial Applications," Proc. X Internat. Symp. On Industrial Electronics INDEL, Banja Luka, Keynote paper, pp. 16-31, Nov. 6-8, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
 2. Z. Jakšić, "Nanoplasmonic Chemical Sensors," Proc. 29th International Conference on Microelectronics MIEL, Belgrade, pp. 47-54 (keynote paper), May 12-15, 2014, ISBN 978-1-4799-5295-3
 3. Z. Jakšić, "Nanotechnological Enhancement of Semiconductor Detectors for Night Vision," Night Vision Conference, London, p. 5, June 5-6, 2013
 4. Z. Jakšić, "Nanophotonics and Nanoplasmonics for the Enhancement of Intrinsic Semiconductor Infrared Detectors," 4th Mediterranean Conference on Nano-Photonics MediNano-4, ed. Z. Zalevsky, E. Ozbay, Oct. 24-25, 2011, Rome, Italy, p. 14
 5. Z. Jakšić, "Tesla's 'World System' Versus Contemporary Plasmonics: Where Two Extremes Meet," Proc. 7th International Symposium Nikola Tesla, Belgrade, Serbia, Nov. 23, 2011, pp. 29-36, isbn 978-86-7466-421-6
 6. Z. Jakšić, J. Matović, J. Buha, "Composite Freestanding Nanomembranes: A Multifunctional Platform for Chemical Sensing," Proc. 10th Internat. Conf. on Fundamental and Applied Aspect of Physical Chemistry, Belgrade, Sep. 21-24, Vol. 2, pp. 453-460, 2010, isbn 978-86-82475-18-7
 7. Z. Jakšić, "Nanomembrane-Based Plasmonics," 3rd Mediterranean Conference on Nanophotonics MediNano-3, Belgrade, Serbia, October 18 and 19, 2010, p. 28, ISBN 978-86-82441-28-1
 8. Z. Jakšić, "Nanophotonic Structures for Ultra-Compact, All-Optical Multiparameter Sensors," Workshop on Synthesis and Characterization of Biological/Non Biological Interfaces, JRC Ispra, Italy, Nov. 29-30, 2005
 9. Z. Jakšić, N. Dalarsson, M. Maksimović, "Electromagnetic Structures Containing Negative Refractive Index Metamaterials," Proc. 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS '05, September 28 30, 2005, Ni, Vol. 1, pp. 145-154
 10. Z. Jakšić, M. Maksimović, "Ordered Artificial Nanocomposites for Imaging Beyond Diffraction Limit," Proc. 1st International Workshop on Nanoscience & Nanotechnology IWON 2005, Belgrade, November 15 - 18, 2005, pp. 147-156