IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

45019 Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава

Подпројекат 2: Нове електрохемијске методе за добијање полимерних, керамичких и металних материјала

Министарство просвете, науке и технилошког развоја Републике Србије

Врста пројекта:

ИИИ

Трајање пројекта

2011-2014

Координатор пројекта:

Технолошко-металуршки факултет у Београду

Реализатори пројекта:

ТМФ, ИХТМ,

Руководилац пројекта:

Др Ђорђе Јанаћковић

Број истраживача:

8 Тема и циљ пројекта:

Истраживање механизма електродепозиције, морфологије и корозионе отпорности превлаке церијума на легури алуминијума АА 6060

Најзначајнији резултати:

У серији експеримената је показано да третман алуминијума у воденом раствору соли церијума инхибира корозиони процесс. Показано је да је превлака церијума добра замена за конверзиону превлаку хрома. Превлаке церијума добијене су различитим методама: дип-имерсион и елецтродепоситион. Превлака церијума садржи кристални филм Ce7O12, редуковану форму CeO2 и аморфни хидратисани филм са Ce3+ и Ce4+ јоне.

Публикације:

У припреми

Контакт:

Popicj@ihtm.bg.ac.rs