IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ИИИ 43004 “Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ пројекат)

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта:Др Мирослав Врвић, редовни професор

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Медицински факултет Универзитета у Београду
  • Природноматематички факултет Универзитета у Крагујевцу
  • Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду
  • Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Универзитет Едуконс

Партиципанти:

Импамил д.о.о., Београд
НРК Инжењеринг д.о.о., Београд
БРЕМ Гроуп, Београд
ЈП Електропривреда Србије, Београд

Тема и циљ пројекта:

ПП-1 Нова технологија у заштити животне средине у примени, као оригинална и јединствена. Научни радови из ове области! ПП-2 Модел за управљање заштитом гео- и биосредина примењив на конкретним деградираним просторима. Систематисани подаци о минералним водама са есенцијалним микроелементима као биоактивним компонентама, посебно за оне који имају својства нутрасеутикала- vitafoods. Научни радови из ових области! ПП-3 Биосурфактанти и ензими за примену у биоремедијацији и биокаталитичким трансформацијама посебно као бионаноматеријала. Тестирани биљни биоактивни препарати који имају антимикробну, антикоагулативну и антиоксидативну активност. Научни радови из ових области! ПП-4 Глукани квасца и полулански и хемијски модификовани наноматеријали за примену у дијететским производима, али и као матрица и за композитне материјале за друге примене. Сопствени синбиотик на нивоу документације комплетиране за EFSA-у. Најмање 3 нова дијететска производа на тржишту.