IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

142056 Нови материјали за примену у горивим спреговима са полимерном мембраном

Министарство науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основан истраживања

Трајање пројекта

2006. - 2010.

Координатор пројекта:

ИХТМ-Центар за електрохемију, Универзитет у Београду

Реализатори пројекта:

 • ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду;
 • Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду;
 • Хемијски факултет Универзитет у Београду

Руководилац пројекта:

Др Амалија Трипковић, научни саветник
ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд

Број истраживача:

12

Тема и циљ пројекта:

Добијени нови катализатори на бази Pt су физички окартактерисани и електрохемијски тестирани у реакцијама које се одигравају у горивим спреговима са полимерном мембраном и упоређени са комерцијалним катализаторима. Испитивањем ефеката легирања Pt са неплеменитим металима и модификације Pt адсорбованим металима са покривенишћу мањом од монослоја утврђени су параметри за добијење нанокатализатора за гориве спрегове. Успостављена је корелације између величине честица и структурних карактеристика ових катализатора и њихове активности у релевантним реакцијама.

Најзначајнији резултати:

Дугорочна потреба за уштедом енергије и њеним рационалнијим коришћењем довела је до развоја алтернативних извора енергије - горивих спрегова. Поред оксидације мравље киселине и метанола као анодна реакција испитивана је и оксидација етанола, због високог садржаја енргије, нетоксичности и доступности што га чини интересантним за практичну примену. Коришћење биметалних честица нано димензија нанетих на носаче развијене површине у циљу уштеде скупе Pt и побољшања ефикасноси, стабилности и слелктивности катализатора решио би многе проблеме везане за производњу и конверзију енергије. Синтетисани нови биметални катализатори са честицама нано димензија добијени таложењем Pt са мање племенитим или неплеменитим металима су материјали побољшаних каталитичких активности, са смањеним ефектом тровања површине.

Најзначајније публикације:

 1. A.V. Tripković, K.Dj. Popović, R.M. Stevanović, R. Socha, A. Kowal, "Activity of a PtBi alloy in the oxidation of formic acid", Electrochemistry Communication, 8 (2006) 1492.
 2. A.V. Tripković, S.Lj. Gojković, K.Dj. Popović, J.D. Lović, A. Kowal, "Study of the kinetics and influence of Biirr on formic acid oxidation at Pt2Ru3/C", Electrochim. Acta, 53 (2007) 887.
 3. D.S.Strmenik, P.Rebec, M.Gaberscek, D.Tripković, V.Stamenković, C.Lucas, N.M.Marković, "Relationship between the surface coverage of spectator species and the rate of electrocatalytic reactions", J.Phys.Chem C, 111 (2007) 18672.
 4. D. Tripković, S. Stevanović, A. Tripković, A. Kowal, V. M. Jovanović, ''Strustural effect in electrocatalysis: Formic acid oxidation on Pt electrodeposited on glassy carbon support'', J. Electrochem. Soc., 155 (2008) B281-B289.
 5. D. Strmcnik, D. Tripković, D. van der Vliet, V. Stamenković, N.M. Marković, “Adsorption of hydrogen on Pt(111) and Pt(100) surfaces and its role in the HOR“, Electrochem. Communications, 10 (2008) 1602-1605.
 6. S. Stevanović, V. Panić, D. Tripković, V. M. Jovanović, “Promoting effect of carbon functional groups in methanol oxidation on supported Pt catalyst“, Electrochem. Commun., 11 (2009) 18-21.
 7. A.V. Tripković, K.DJ. Popović, J.D. Lović, V.M. Jovanović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, A. Kowal, "Promotional effect of Snad on the ethanol oxidation at Pt3Sn/C catalyst", Electrochem. Commun., 11 (2009) 1030-1033.
 8. M. D. Obradović, A. V. Tripković, S. Lj. Gojković, "The origin of high activity of Pt-Au surfaces in the formic acid oxidation", Electrochim. Acta, 55 (2009) 204–209.
 9. V. Tripković, E. Skulason, S. Siahrostami, J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, “Oxygen Reduction Reaction Mechanism on Pt(111) from density functional theory calculations”, Electrochim. Acta, 55 (27) (2010) 7975-7981.
 10. B. Genorio, D. Strmcnik, R. Subbaraman, D. Tripković, G. Karapetrov, V. R. Stamenković, S. Pejovnik, N. M. Marković, “Selective catalysts for the hydrogen oxidation and oxygen reduction reactions by patterning of platinum with calix[4]arene molecules”, Nature Materials, 9 (2010) 998-1003.

Контакт:

Др Амалија Трипковић,
ИХТМ-Центар за електрохемију Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 београд,
E-mail: amalija@tmf.bg.ac.rs