IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

142032 Таложење ултрафиних прахова метала и легура и наноструктурираних површина електрохемијским поступцима

Финансијер пројекта: Министарство науке и застите зивотне средине Р. Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2006.-2010.

Координатор пројекта:

Универзитет у Београду, ИХТМ-Центар за електрохемију, Београд

Реализатори пројекта:

Универзитет у Београду, ИХТМ, Београд, Институт за нуклерна науке „Винча”, Институт за мултидисциплинарне студије, Београд, Технолошко-металуршки факултет Београд

Руководилац пројекта:

Миомир Павловић, Универзитет у Београду, ИХТМ-Центар за електрохемију, Његошева 12, Београд

Број истраживача:

8

Тема и циљ пројекта:

Предмет истраживања је електрохемијско таложење ултрафиних прахова метала, са посебним освртом на прахове Фе, Ни и Цо и њихових легура (феромагнетици), за које се зна да имају изузетно високу релативну магнетну пермеабилност, као и њихових легура са Мо, различитим режимима електролизе. С обзиром на стратешки значај ових истраживања, истраживања су укључила и карактеризацију прахова и корелацију морфологије и расподеле димензије честица праха са пресудним карактеристикама праха. Радило се и на развоју електрода за гориве ћелије, батерије и сензоре. Основне карактеристике које ове електроде треба да испуне су: отворене порозне структуре које омогућавају брз транспорт гаса и течности, са јако развијеном површином.

Најзначајнији резултати:

 • Одређени су оптимални режими за таложење ултрафиних прахова метала и њихових легура захтеваних карактеристика;

 • Добијене су честице ултрафиних прахова са дефинисаним димензијама и морфологијом;

 • Могућа је директна примена резултата ових истразивања у таложењу прахова племенитих метала; (у овом случају увећано лабораторијско постројење је истовремено и индустријско постројење);

 • Добијене су нове сировине за примену у модерним технологијама;

 • Дефинисани су услови да се добију електроде са јако развијеним површинама;

 • Дефинисани су услови да се добију металне површине са наноструктурним карактеристикама.

Публикације:

 1. Jović, V.D., Jović, B.M., Pavlović, M.G., ¨Electrodeposition of Ni, Co and Ni-Co alloy powders¨, Electrochim. Acta, 51 (2006) 5468-5477.
 2. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨The effect of hydrogen codeposition on the morphology of copper electrodepositis. I. The concept of effective overpotential", J.Electroanal.Chem., 588(2006)88-98.
 3. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Morphologies of copper deposits obtained by the electrodeposition at high overpotentials¨, Surface and Coatings Technology, 201(2006)560-566.
 4. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Determination of critical conditions for the formation of electrodeposited copper structures suitable for electrodes in electrochemical devices¨, Sensors, 7(2007)1-15.
 5. Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Pavlović, Lj.J., Tomić, M.V., Jović, V.D., ¨Morphology and growth of electrodeposited silver powder particles¨, Hydrometallurgy, 86(2007)22-26.
 6. Jović, V.D., Jović, B.M., Maksimović, V., Pavlović, M.G., ¨Electrodeposition and morphology of Ni, Co and Ni-Co alloy powders. Part II: Ammonium chloride supporting electrolyte¨, Electrochim. Acta, 52(2007)4254-4263.
 7. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., ¨Formation of dish-like holes and a channel structure in electrodeposition of copper under hydrogen co-deposition ¨, Electrochim. Acta, 52(2007)8096-8104.
 8. Nikolić, N.D., Pavlović Lj.J., Krstić S.B., Pavlović M.G., Popov K.I., “Influence of ionic equilibrium in the CuSO4-H2SO4-H2O system on the formation of irregular electrodeposits of copper”, Chemical Engineering Science 63, (2008)2824-2828.
 9. Jović, B.M., Jović, V.D., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., „Characterization of electrodeposited powders of the system Ni-Mo-O, Electrochim. Acta, 53(2008)4796-4804.
 10. Nikolić, N.D., Branković, G., Pavlović, M.G., Popov, K.I., »The effect of hydrogen co-deposition on the morphology of copper electrodeposits. II. Correlation between the properties of electrolytic solutions and the quantity of evolved hydrogen«, J.Electroanal.Chem., 621(2008)13-21.
 11. Nikolić, N.D., Branković G., Pavlović M.G., Popov K.I., “The effects of the pause to pulse ratio in the regime of pulsating overpotential on the formation of honeycomb-like structures”, Electrochemistry Communications, 11(2009)421-424.
 12. Nikolić, N.D., Krstić, S.B., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., “The mutual relation of decisive characteristics of electrolytic copper powder and effect of deposition conditions on them”, in “Electroanalytical Chemistry Research Trends”, Ed. Kenta Hayashi, NOVA Publishers, ISBN: 978-1-60456-278-1, Chapter 8, 2009, pp. 185-209.
 13. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj. J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., »Morphologies of electrochemically formed copper powders particles and their dependence on the quantity of evolved hydrogem«, Powder Technology, 185(2008)195-201.
 14. Nikolić, N.D., Branković, G., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Influence of potential pulse conditions on the formation honeycomb-like copper electrodes“, J.Electroanal.Chem., 635 (2009)111-119.
 15. Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.M., Pavlović, M.G., Nikolić, N.D., Tomić, M.V., „Electrodeposition of Fe Powder from Citrate Containing Electrolytes”, Int. J. Electrochem. Sci., 5 (2010)1898-1910.
 16. Pavlović, M.G., Pavlović, Lj.J., Maksimović, V.M., Nikolić, N.D., Popov, K.I., „Characterization and Morphology of Copper Powder Particles as a Function of Different Electrolytic Regimes”, Int. J. Electrochem. Sci., 5 (2010)1862-1878.
 17. Popov, K.I., Nikolić, N.D., Krstić, S.B., Pavlović, M.G., ¨Physical modelling of representative particles of electrodeposited copper powders¨, J. Serb. Chem. Soc., 71(2006)397-400.
 18. Jović, V.D., Maksimović, V., Pavlović, M.G., Jović, B.M., ¨Morphology and Phase Composition of Ni-Co Alloy Powders Electrodeposited from Ammonium Sulfate-Boric Acid Electrolyte¨, Mater. Sci. Forum, 518(2006)307-312.
 19. Jović V.D., Maksimović V., Pavlović, M.G., Popov, K.I., ¨Morphology, internal structure and growth mechanism of electrodeposited Ni and Co powders¨, Journal of Solid State Electrochemistry, 10(2006)373-379.
 20. Jović, V.D., Jović, B.M., Pavlović, M.G., Maksimović, V., ¨Morphology and composition of Ni-Co alloy powders electrodeposited from ammoniacal electrolyte¨, Journal of Solid State Electrochemistry, 10(2006)959-966.
 21. Nikolić, N.D., Popov, K.I., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., ¨Phenomenology of a formation of a honeycomb-like structure during copper electrodeposition¨, J. Solid State of Electrochemistry, 11(2007)667-675.
 22. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Popov, K.I., “Effect of temperature on electrodeposition of disperse copper deposits”, J. Serb.Chem.Soc. 72 (12) 1369-1381 (2007).
 23. Nikolić, N.D., Pavlović, Lj.J., Branković, G., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „The ionic equilibrium in the CuSO4-H2SO4-H2O system and the formation of the honey-comb-like structure during copper electrodeposition“, J. Serb. Chem. Soc., 73(7)(2008)753-760.
 24. Maksimović, V.M., Pavlović, Lj.J., Jović, B.M., Pavlović, M.G., „Electrodeposition of Fe powder from acid electrolytes”, J. Serb. Chem. Soc., 73(8-9)(2008)861-870.
 25. Nikolić, N.D., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Cross section analysis of the morphology of electrodeposited copper obtained in the hydrogen co-deposition range“, J. Serb. Chem. Soc., 74(6)(2009)689-696.
 26. Maksimović, V.M., Pavlović, Lj.J., Pavlović, M.G., Tomić, M.V., “Characterization of copper powder particles obtained by electrodeposition as function of different current densities”, Journal of Applied Electrochemistry, 39, (2009) 2545-2552.
 27. Nikolić, N.D., Branković, G., Maksimović, V.M., Pavlović, M.G., Popov, K.I., „Application of pulsating overpotential regime on the formation of copper deposits in the range of hydrogen co-deposition“, J. Solid State Electrochem., 14(2010)331-338.

Контакт:

duki@tmf.bg.ac.rs