IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172002 "Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена"

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијкси факултет Универзитета у Београду
  • Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Драгана Милић,  ванредни професор

Тема и циљ пројекта:

У току пројектног циклуса предвиђени су дизајн, синтеза, карактеризација и испитивање особина наномолекулских машина на бази фулерена. Предложена истраживања обухватају: 1) синтезу фулеропептида као компонената наномолекулских машина и проучавање њихове супрамолекулске организације; 2) дизајн и синтезу нефулеренских подјединица наномолекулских машина (платформе за молекулска кљешта и капсуле, псеудоротаксанске, ротаксанске и катенанске подјединице); 3) инкорпорацију деривата фулерена у подјединице наномолекулских машина у циљу добијања хијерархијски уређених супрамолекулских структура; 4) синтезу фулеренских и стероидних структура које се могу употребити као стопер-молекули за превођење псеудоротаксана у ротаксане; 5) теоријско проучавање зависности особина од структуре и примену молекулског моделовања за дизајн нових молекула подложних супрамолекулском уређивању; 6) потпуну и недвосмислену карактеризацију синтетисаних једињења помоћу савремених спектроскопских метода (IR, UV-Vis, МS, NMR, 2D NMR и експерименти даљинског и просторног преноса поларзације); 7) проучавање супрамолекулске организације синтетисаних једињења, испитивање њихових интермолекулских и интрамолекулских нековалентних супрамолекулских интеракција, проучавање покретљивости добијених наномолекулских машина и њихових компонената у различитим условима; 8) испитивање биолошке активности супрамолекулских агрегата и њихових компонената.