IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172008 “Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
  • Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Богдан Шолаја, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Циљ:остварити замену антималарика хлорокина(CQ)због повећања броја MDR P.falciparum сојева;развити нове тетраоксанске антималарике због појаве знатно смањене клиничке ефикасности лекова који садрже артемизиниске деривате (NatRevMicrobiol 2010,8,272);трансформисати водеће нетоксичне инхибиторе (SMNPI) BoNT/A LC у биорасположиве инхибиторе(ниска nM област) који ће постати кандидати за лек.Развити једињења која би могла лечити ботулизам настао тровањем ботулинум неуротоксинима. Пројекат обухвата развој дуалних инхибитора,антималаријских једињења истовремено инхибитора ботулинум неуротоксина.Показано је да SMNPI засновани на структури диазахризена, холне киселине и адамантана инхибирају CQR P.f.сојеве са IC50<10nM,као и да лече мишеве при дозама од 50-80mg/kg/дан без токсичних ефеката после некропсије.Други антималарик, аминохинолински стероидни дериват показао се и као јак BoNT инхибитор: BoNT/A LC IC50=2.20µM;Ki=3.20µM. Пројекат обухвата синтезу нових хемотипова и оптимизацију садашњих, код нас откривених водећих једињења(leads);потенцијални in vivo кандидати биће тестирани на метаболичку стабилност у микрозомима јетре.Применићемо методе модерне рачунарске хемије,симулације понашања интерреагујућих молекула и израчунавања слике електростатичких потенцијала ових једињења у различитим pH окружењима,примењујући више степене теорије. Научна сарадња са WRAIR(маларија),USAMRIID(инхибиција BoNT) и SAIC-NCI(компјутерско моделовање;CRADA уговори и/или заједнички научни пројекти).