IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172023 “Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним молекулима”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду
  • Медицински факултет Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Весна Васић, научни саветник

Тема и циљ пројекта:

Циљ пројекта је расветљавање механизама интеракција физиолошки важних ензима са токсиколошки и фармаколошки активним једињењима. Ензими у фокусу предложеног истраживања су из група АТРаза, пероксидаза и холинестераза. Испитиваће се модулација њихове активности различитим једињењима, у које се убрајају антитуморозни комплекси платине, рутенијума и злата, једињења која показују нормогликемијске особине (полиоксометалати), пестициди (органофосфати и карбамати), екстракти из лековитог биља који имају антивиралне, антимикробне и антиоксидативне особине, као и група полифенола, синтетички лекови (кардијачни гликозиди из групе карденолида) и производи њихове фотохемијски индуковане деградације. Механизам модулације ензимске активности биће испитиван in vitro, на различитим модел системима, као и in vivo, излагањем експерименталних животиња одабраним биомодулаторима. Нека од одабраних једињења биће употребљена за развијање система за транспорт лекова функционализацијом наночестица сребра и злата. Испитиваће се имобилизација ензима на чврстим носачима. Имобилизација ензима има значај у развоју биосензора који се могу употребити у контроли квалитета хране. Познавање механизма интеракције различитих једињења са ензимима пружа веће могућности за разумевање функције ензима у физиолошким и патолошким процесима у организму и помаже у препоруци за њихову потенцијалну примену у превенцији и клиничкој пракси.