IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172024 “Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
  • Институт за вирусологију, вакције и серуме “Торлак” у Београду
  • Медицински факултет Универзитета у Београду
  • Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Главни узрочници алергија су протеински молекули различитог порекла на које организам реагује на неумерен начин. Карактеризација алергена и алергених екстраката је од великог значаја за побољшање дијагностике и имунотерапије алергијских обољења и развој поступака којима се може побољшати имунотерапија и безбедност хране су од великог значаја за побољшање квалитета живота. Циљеви: Карактеризација алергена полена липе и производња рекомбинантних алергена полена липе. Развој тестова за квантификацију алергена кикирикија у матриксу хране. Унапређена знања о малим молекулима екстраката полена и њиховој улози у имуном одговору на алергене полена. Нови хемијски и физико-хемијских поступци третмана алергена. Унапређена знања о факторима који утичу на дигестибилност протеина хране. Опис истраживања: Респираторни и нутритивни алергени ће бити окарактерисани на молекуларном нивоу. За модификације протеина, примењиваће се физико-хемијске, хемијске и ензимске методе. Добијени производи ће бити окарактерисани биохемијски и имунолошки. Кључни резултати: Побољшана дијагностика алергије на полене трава, у првом реду полен липе. Нове форме респираторних алергена и алергених екстраката за имунотерапију алергијских обољења. Унапређена знања о факторима који утичу на дигестибилност нутритивних алергена као и поступака процесовања алергена хране којима се може утицати на функционалност и безбедност хране.