IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172027 “Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

Руководилац пројекта: Др Радомир Саичић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Истраживања предвиђена пројектом обухватају две тематске целине: А) Развој нових синтетичких метода, и Б) Тоталне синтезе природних производа и биолошки активних једињења. Методолошке студије, у оквиру прве тематске целине (А), обухватиће: 1) Органокатализоване алдолне реакције структурно сложенијих супстрата (адиције функционализованих проенолата на алдехидне акцепторе који поседују стереоцентар и хетероатомни супституент у алфа-положају); 2) Стварање веза угљеник-угљеник применом двоструке катализе (комбинације органокатализе и катализе органометалним комплексима прелазних метала); 3) Алиловање у воденим условима помоћу високо функционализованих алил-халогенида, и 4) Интрамолекулска Фишерова синтеза индола. У оквиру друге тематске целине (Б) планиране су тоталне синтезе следећих молекула: 1) Оселтамивир (Тамифлу); 2) Структурно модификовани деривати Паклитаксела (Таксола); 3) Структурни аналози Абисомицина; 4) Отелиони, и 5) Алокаинска киселина и њени деривати. Сва синтетисана једињења биће подвргнута тестовима биолошке активности и САР студијама.