IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172053 “Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структура и активности”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: НУ Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у  Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Институт за проучавање лековитог биља “Јосиф  Панчић” у Београду
  • Институт за мултидисциплинарана истраживања Универзитета у Београду
  • Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Влатка Вајс, научни саветник

Тема и циљ пројекта:

Планирано је систематско прикупљање самониклог биља са различитих локалитета Србије и окружења, најчешће ендемских врста, које би на основу хемотаксономских и етномедицинских сазнања биле потенцијални извор лековитих састојака. Предвиђено је испитивање следећих фамилија (родова): ASTERACEAE (Achillea, Amphoricarpos, Anthemis, Centaurea, Senecio, Helichrysum), APIACEAE (Seseli), GENTIANACEAE (Gentiana), BORAGINACEAE (Rindera), EUPHORBIACEAE (Euphorbia), DIPSACACEAE (Cephalaria) и BETULACEAE (Alnus). Планира се испитивање и неких других извора фармаколошки активних супстанци као што су нпр. јестиве бобице из самониклог и култивисаног биљног материјала (рибизле, малине, купине, плодови дуда и грожђа), за које је познато, на основу досадашњих радова, да садрже високу концентрацију биоактивних супстанци, међу којима полифеноли (снажни антитиоксиданси) заузимају значајно место. За издвајање чистих једињења биће коришћене најразличитије хроматографске технике, а чиста једињења биће окарактерисана модерним спектроскопским методама: (IR, NMR, LC/DAD/MS, GC, GC/MS, UV). Нагласак ће бити на 2D NMR методама и тандем масеној спектрометрији (LC/MS/MS и GC/MS/MS). Чиста једињења биће тестиранана на следеће биолошке активности: антиоксидативну, антибактеријску, антигљивичну, токсичност према соном рачићу Artemia salina, цитотоксичну (тубулин, хумане малигне ћелијске линије), потенцијал за реверзију "multidrug" резистенције код туморских ћелија, и хромозомске аберације.