IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172055 “Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
  • Институт за онкологију и радиологију Србије у Београду
  • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
  • Институт за вирусологију, вакције и серуме “Торлак” у Београду

Руководилац пројекта: Др Душан Сладић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Предмет пројекта биће биолошка активност природних производа, њихових деривата и аналога, као и комплексних једињења, односно интеракције малих молекула са биолошким макромолекулима (DNA, протеини). Биће синтетисана серија деривата антитуморског хинонско-хидрохинонског пара аварон-аварол и испитана њихова активност, пре свега на туморске ћелијске линије. Биће праћене њихове интеракције са DNA и ензимима (лизозим, хексокиназа, тирозин-киназа), као и утицај на ћелијски циклус и апоптозу. Интеракције са DNA биће испитиване и са другим природним хидрохинонима и хинонима, као и са синтетичким моделима једињења која се везују за DNA. Биће синтетисана серија тионованих стероида, и различитих стероидних димера и испитана њихова биолошка активност. Предвиђа се синтеза великог броја комплексних једињења d-метала са различитим лигандима хидразонског типа, укључујући и селеносемикарбазоне, испитивање њихове цитотоксичности на ћелијске линије тумора и утицаја на процесе ћелијске смрти. Предмет рада на пројекту ће бити и интеракције протеина и угљених хидрата, односно изоловање и карактеризација лектина из морских организама.