IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 172065 “Нековалентне интеракције pi-система и њихова улога у молекулском препознавању”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Хемијског факултета Универзитета у Беогреаду
  • Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду
  • Математички факултет Универзитета у Београду
  • Природноматематички факултет Универзитета у Новом Саду

Руководилац пројекта: Др Снежана Зарић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Нековалентне интеракције pi-система и молекулско препознавање ће бити проучавани у неколико типова молекулских система: (а) у органским ароматичним молекулима (б) у комплексима прелазних метала и (в) у биомолекулима. У истраживању ћемо користити информатички приступ за проучавање кристалних структура из база података (Кембричка банка података и Протеинска банка података), квантно хемијске прорачуне, као и прорачуне молекулске динамике. Нови молекули са pi-системима биће синтетисани и описани спектроскопским методама. Један од важних резултата биће потпуно описивање и разумевање природе и улоге паралелних интеракција воде са ароматичним прстеновима у различитим системима укључујући биомолекуле. У системима са прелазним металима проучићемо особине и природу интра- и интермолекулских метал-лиганд ХН-pi интеракција, стекинг интеракција хелатних прстенова и СН-pi интеракција хелатних прстенова. Биће описан утицај различитих фактора на ове интеракције и откривена тежња ка одређеном типу интеракција. Молекулском динамиком ћемо добити резултате у вези са улогом pi-интеракција у молекулском препознавању у протеин-протеин и протеин-лиганд интеракцијама. Заједнички резултат ових проучавања нековалентних интеракција pi-система биће улога нековалентних интеракција pi-система у молекулском препознавању у различитим молекулским системима од кристалних структура до биомолекула.