IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 173017 Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Институт за мултидисциплинарна истраживања у Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Ксенија Радотић Хаџи-Манић, научни саветник

Тема и циљ пројекта:

Планирамо структурна испитивања ћелијскoг зидa (ЋЗ) и градивних полимера, као и проучавања ензима укључених у њихову синтезу, у различитим биљним врстама изложеним стресу, нарочито механичком, стресу УВ зрачења и ксенобиотицима. Користићемо млада стабла, гране и листове конифера и листопадних врста дрвећа, као и стабљике и листове корова и пољопривредних биљака. Биљке ће бити гајене и излагане стресу у контролисаним условима. Проучаваћемо структуру ЋЗ и нарочито се усредсредити на организацију целулозе и лигнина и на варирања у саставу и количини фенола који граде попречне везе између лигнина и других полимера ЋЗ. Испитиваћемо реакције усмераване ензимима и слободним радикалима, у синтези полимера ЋЗ у одговору на стрес. Испитивања ће се радити на пресецима и екстрактима ткива, као и на изолованим ЋЗ-ма. Суспензије ћелија ће се такође користити у експериментима. Планирамо инжењеринг ензима укључених у главне кораке синтезе и разградње полимера ЋЗ, да бисмо разумели односе структура-функција ензима и везу са организацијом полимера у ЋЗ, али и због побољшања квалитета биомасе за примене. Прво ћемо се усредсредити на ензим пероксидазу и проучити утицај структуре протеина на ензимску активност у полимеризацији фенола (синтеза лигнина) и разградњи фенолних једињења као ксенобиотици и лигнин. У експериментима ће се користити спектроскопија, микроскопија, хроматографија, електрофореза и молекуларна биологија, као и специјалне математичке и статистичке методе за анализу података.