IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОИ 176006 “Геохемијска испитивања седиментних стена - фосилна горива и загађивачи животне средине”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

  • Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
  • Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центр Хемијског факултета у Београду
  • Машински факултет Универзитета у Београду
  • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
  • Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду
  • Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Бранимир Јованчићевић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Предмет планираних истраживања су сви облици органске супстанце Земљине коре који су или органски део најважнијих фосилних горива (битумен и кероген угљева и битуминозних шкриљаца), или сами чине фосилна горива (нафта), или су пак у генетској вези са њима. Они представљају нативну органску супстанцу седимената која је у јакој интеракцији са доминантним неорганским материјалима. На овај начин биће настављена истраживања везана за биомаркере и за ароматичне угљоводонике и истраживања везана за разраду метода за одређивање структуре керогена. Она ће бити праћена проучавањем геолошких, минералошких и геохемијских карактеристика седиментних басена са локалитета наше земље, али и са локалитета других држава. Имајући у виду да територија Србије са аспекта нафтно-гасног потенцијала још није у потпуности истражена, планирана испитивања добијају и на практичном значају. Због тога што фосилна горива, нарочито нафта и угаљ, генеришу загађења органским или неорганским супстанцама која се шире у све сегменте животне средине, овај пројекат ће се бавити и загађивачима који проистичу из експлоатације фосилних горива, њиховог транспорта, процеса прераде и употребе производа прераде. На првом месту обухватиће разраду метода за идентификацију загађивача. Биће проучаване трансформације појединих типова загађивача у различитим природним срединама (микробиолошка разградња, промене у току миграције), али и методе за потпуно или делимично уклањање загађивача из животне средине (биоремедијација).