IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Акредитација и лиценце

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености:

Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију Центар за екологију и техноекономику

Београд, Његошева 12

Акредитациони број: 01-274

Стандард:

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

Скраћени обим акредитације

Локација: Београд, Карнегијева бр.4

  • физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа за животне намирнице, папир и картон, дечије играчке, средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће, накит);
  • физичка и хемијска испитивања воде (вода за пиће, површинска вода, подземна вода, отпадна вода, вода радни флуид);
  • физичка и хемијска испитивања средства за припрему воде (натријум-хлорид за припрему воде);
  • узорковање воде (вода за пиће, површинска вода, подземна вода, отпадна вода, вода радни флуид).

Решење о утврђивању Обима акредитације

Лиценце

Центар је од стране Министарства за капиталне инвестиције Републике Србије лиценциран за израду пројеката технолошких процеса и располаже са појединачним лиценцама Одговорних пројектаната технолошких процеса (371) и Одговорних извођача радова на изградњи технолошких постројења (475) и великим лиценцама P041T1, P042T1, P044T1, P045T1, P046T1, P072T1).

Центар за Екологију и ТехноEкономику у пројектантским и инжењеринг активностима примењује регулативе Европске Уније, а у техноекономским истраживањима методологије УНИДО-а и Светске Банке.

Licenca 371 Dr Milka Vidovic   Licenca 475 Dr Milka Vidovic   Licenca Gordana Nesic I V   

Licenca Gordana Nesic P V    Licenca Predrag Milanovic V

 

Прилози – лиценце у пдф

pdfЛиценца 371 Др Милка Видивић.пдф

pdfЛиценца 475 Др Милка Видовић.пдф

pdfЛиценца Гордана Нешић I V.пдф

pdfЛиценца Гордана Нешић P V.пдф

pdfЛиценца Предраг Милановћ V.пдф

pdfНУ ИХТМ Велика Лиценца.пдф

Контакт

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду

Центар за Екологију и ТехноЕкономику - ЦЕТЕ

Локација: Технолошко-металуршки факултет,
Карнегијева 4, Београд
Руководилац Центра:
Др Милка Видовић, научни саветник,
I спрат, соба 1 и 2 
Тел.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474; 
Факс: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
Аналитичка Лабораторија:
II спрат, број лаб. 241, Тел.:+ 381 11 3370 153
Еколошка Лабораторија:
III спрат, број лаб. 338, Тел.: + 381 11 3370 501