IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Запослени

Организациона јединица: Аналитичко – Еколошка Лабораторија (АЕЛ)

 • Др Милка Видовић, дипл.инж.техн., научни саветник – руководилац Центра и Руководилац АЕЛ
 • Др Милош Ћирић, дипл. биолог, научни сарадник
 • Мр Весна Вујачић, дипл. физико– хемичар, истраживач сарадник – шеф Аналитичке Лабораторије
 • Зорица Величић, дипл.инж.прех.техн. - мастер, истраживач приправник, шеф Еколошке Лабораторије
 • Ивана Трајковић, дипл. инж.техн. – мастер, истраживач сарадник -
  Представник за систем менаџмента Аналитичко – Еколошке Лабораторије
 • Саша Роган, дипл. просторни планер – мастер, истраживач сарадник –
  узоркивач и техничка подршка у Аналитичко – Еколошкој Лабораторији
 • Владимир Петровић, дипл. просторни планер – мастер, истраживач сарадник –
  узоркивач и техничка подршка у Аналитичко – Еколошкој Лабораторији
 • Ана Пантелић, дипл. хемичар – мастер, истраживач сарадник –
  аналитичар у Аналитичкој Лабораторији, заменик Шефа Аналитичке Лабораторије
 • Жељка Готовина, дипл. инж.техн. – мастер, истраживач сарадник –
  аналитичар у Еколошкој Лабораторији, заменик Шефа Еколошке Лабораторије
 • Слађана Поповић, дипл. биолог – мастер, истраживач сарадник
 • Вук Филиповић, дипл. хемичар – мастер, истраживач сарадник – аналитичар у Еколошкој Лабораторији
 • Јована Николић, дипл. инж.техн. – мастер, истраживач приправник, аналитичар у Еколошкој Лабораторији
 • Драгана Милошевић, дипл.инж. технологије-мастер,истраживач приправник

Организациона јединица: Оделење за техноекономику

Контакт

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду

Центар за Екологију и ТехноЕкономику - ЦЕТЕ

Локација: Технолошко-металуршки факултет,
Карнегијева 4, Београд
Руководилац Центра:
Др Милка Видовић, научни саветник,
I спрат, соба 1 и 2 
Тел.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474; 
Факс: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
Аналитичка Лабораторија:
II спрат, број лаб. 241, Тел.:+ 381 11 3370 153
Еколошка Лабораторија:
III спрат, број лаб. 338, Тел.: + 381 11 3370 501