IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Млади истраживачи (приправници)

Стеван Андрић, истраживач приправник
Марко Бошковић, истраживач приправник
Дуња Д. Даничић, истраживач приправник
Ана Филиповић, истраживач приправник
Стефан Ивановић, истраживач приправник

Јованка Н. Ковачина, истраживач приправник
Михајло Крунић, истраживач приправник
Ксенија Милошевић, истраживач приправник
Биљана Миловановић, истраживач приправник
Ивана Петковић, истраживач приправник
Марина Ристовић, истраживач приправник

Катарина Симић, истраживач приправник
Јелена Голубовић, истраживач приправник
Јелена Стевановић, истраживач приправник
Тамара Тадић, истраживач приправник
Христина Шалипур, истраживач приправник
Марија Шуљагић, истраживач приправник