IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Конакт

НУ ИХТМ – Центар за хемију

Студентски трг 12-16
11000 Београд,
ПАК 105104, Србија

depchem@ihtm.bg.ac.rs

Руководилац Центра за хемију

Др Слађана Костић Рајачић, научни саветник
Телефони: +381(11)3336759  i +381(11)2636061

Секретаријат Центра за хемију

Драгана Златовић, секретар Центра
I спрат, канцеларија 462
Телефон/фаx: +381112636061
Телефони:      +381112639751
                      +381653372436

Руководилац акредитоване лабораторије

Др Влатка Вајс, научни саветник

 

Лабораторије Центра:

Групе за органску, биоорганску и медицинску хемију
Лабораторије: 427, 432, 446, 463, 468, 480, 531

Групе за инструменталну анализу
Лабораторије 305 до 320
Телефон: +381112630474

  • неорганска интрументална анализа

II спрат, лабораторија 538

Групе за биохемију И биотехнологију

  • Микробиолошка хемија и биотехнологија (ГМБХ)

I спрат, лабораторија 435

  • Експериментална биохемија, ензимологија и биотехнологија

I спрат, лабораториј 483

Групе за геохемију и заштиту животне средине

  • Геохемија

III спрат, лабораторија 632

  • Заштита животне средине

III спрат, лабораторија 642

Група за полимере
Лабораторије: III спрат,  611, 624, 635 i 636
Телефон: +381112635839

Групе за теоријску хемију и молекулско моделовање
Лабораторије: 544, 576