IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Опрема

Врста опреме: СТМ / АФМ (скенирајући тунелски микроскоп / микроскоп атомских сила)
Локација опреме: Центар за електрохемију, Карнегијева 4/III
Произвођач - модел: Veeco - Nanoscope III d
Кратак опис:

СТМ је у могућности да детектује атомску структуру испитиваног узорка.
Опсег површина које је могуће анализирати је од 50 x 50 до 500 x 500нм.

Ограничење: могуће је анализирати само проводне или полупроводне узорке

АФМ поред анализе структуре узорака омогућава одређивање еластичности, тврдоће и континуалности полимерних, металних и других филмова на различитим супстратима.
Опсег површина које је могуће анализирати је од 500 x 500 нм до 125 x 125 μм.
Не постоји ограничење природе узорка, могу се анализирати и непроводни материјали
Анализа је могућа и у течној фази, односно у реалним условима.

1 2

Врста опреме: Галваностати – потенциостати (већи број различитих инструмената)
Локација опреме: Центар за електрохемију, Његошева 12 и Карнегијева 4/III
Произвођач - моделl: BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR
Кратак опис: Општа електрохемијска опрема за стандардна електрохемијска мерења: циклична волтаметрија, поларизациона мерења, ЕИС, хронопотенциометрија, корозиона мерења и многа друга.
Контакт особа: Владимир Панић, panic@ihtm.bg.ac.rs, Владислава Јовановић, vlad@tmf.bg.ac.rs

3 4 5

6 7

Мillipore уређаји за добијање 18МΩцм воде.

8 9

Уређаји за синтезу катализатора:
ултразвучно купатило, магнетна мешалица, микроталасна, аналитичка вага, кварцна пећ.

10 11 12

Уређаји за полирање електрода (лево) и анилирање монокристала (десно).

13 14

Контакт

centar za elektrohemiju

Центар за електрохемију

Адреса:
Његошева 12,
П. фах 473
11000 Београд 6
ПАК 125213
Телефони:
Централа: +381 11 3640 232;
Руководилац Центра (др Владмир Панић): +381 11 3640-231;
Факс: +381 11 3640-234

пошта:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Лаборторије:
Карнегијева 4/III, Београд, соба 305
тел./факс: +381 11 3370 389,
тел: +381 11 3370 390;

Његошева 12, Београд, соба 26
тел./факс: +381 11 3640 234;
тел: +381 11 3370 231;

пошта:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Милка Аврамов Ивић, Шеф лабораторије 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(др Светлана Штрбац, електрокатализа)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Јелена Ловић, електрохемијски сензори)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(др Сања Стевановић, електронска микроскопија)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Весна Цветковић, Шеф лабораторије 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Мирослав Павловић, електропроводни и електроактивни материјали, ац импеданција)

вебсајт:
elchem.ihtm.bg.ac.rs