IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Мисија и визија рада Центра за хемију

Основну визију НУ ИХТМ, па тако и Центра за хемију, као његовог дела, представља дугорочан поглед на свет научног рада и развоја и свет технологија, а у светлу тога на могућност и перспективе Центра за равноправно присуство и компетентност на европској и светској сцени универзитетских научно истраживачких институција.

Кључни сегменат у оквиру стратегије Ценра за хемију је даље развијање међународне сарадње, унапређења постојећих и стицања нових знања, вештина и технологија. Посебан део активности ће бити посвећен припреми и учешћу на међународним научно-истраживачким пројектима (билатерални пројекти, HORIZON 2020, COST, SCOPES, INTERREG,..) и сарадњи са истраживачима еминентних светских научних институција.

Мисија НУ ИХТМ – Центра за хемију одређена је потребом израде пројеката научноистраживачког и примењеног карактера, остваривањем високог нивоа квалитата и иновативности истраживања, у складу са међународним стандардима, као и сталним усавршавањем програма и поступака рада. 

Као део стратегије научног развоја Србије, Центар за хемију планира повећање активности у области иновационе делатности, интезивно повезивање са привредним организацијама у региону у циљу унапређења постојећих производа и технологија.