IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Центар некад и сад

Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) настао је 1961. године као директан наследник Прве српске државне хемијске лабораторије основане 1859. године у Београду указом кнеза Милоша. Од свог оснивања ИХТМ функционише као унија научноистраживачких јединица тесно повезаних са својим матичним факултетима, од којих је једна и садашњи Центар за хемију.

Центар за хемију се, у претходних преко пола века постојања, трансформисао више пута, а данашњи облик поприма пре скоро 30 година, спајањем Одељења за органску хемију и Одељења за инструменталу анализу и формирањем ООУР-а Институт за органску хемију, биохемију и инструменталну анализу (ИОХБИА) и накнадним припајањем Сектора за полимерне материјале.

Од својих првих дана Центар за хемију ради под руководством и уз подршку истакнутих научника у области хемије, као што су његов први управник, академик Милутин Стефановић, академици Вукић Мићовић, Ђорђе Стефановић, Михаило Љ. Михаиловић, Мирослав Гашић, Драгомир Виторовић и проф. Драгослав Јеремић. Развоју Центра значајно су својим радом допринели и његови директори и руководиоци, Крста Поповић, Др Милан Дабовић и Др Влатка Вајс.

Данас наш тим Центра за хемију представља 90 истраживача, фокусираних на проучавање односа структура, биолошке активности и употребу синтетичких и природних производа у медицини, посвећених разумевању и решавању проблема у областима хемије хране, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, геохемије, као и истраживању и пречишћавању природних вода и заштити животне околине.

Наша група стручњака за инструменталну анализу је у могућности да, осим рада за научне пројекте које реализују истраживачи Центра, на сервисној бази снима спектре (IR,UV-Vis, LC-MS, LC-MS-MS, GC-MS, ICP-MS, ICP-OES) и за кориснике из других институција (унивезитета, института), као и за потребе индустрије.

Наше групе постижу веома добре резултате исказане у квалитету и броју научних радова, патената и међународних пројеката. Научно-истраживачки рад у оквиру Центра карактерише тесна и успешна сарадња у оквиру свих пројекат са истраживачима Хемијског факултета.

Лабораторије Центра за хемију имају интернационално признату сертификацију 17025 која сведочи о систему квалитета и стручности особља.