IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Комерцијалне услуге

 • Консултантске услуге
 • Узорковање и анализе по стандардним методама
 • Израда званичног извештаја

Главне области

 • Инструментална анализа органских једињења

 • Инструментална анализа неорганских једињења

 • (Био)органска и медицинска хемија

 • Хемија природних производа

 • Биохемија и биотехнологија

 • Биоремедијација

 • Заштита животне средине

 • Геохемија

 • Биогорива

 • Теоријска хемија и молекулско моделовање

 • Полимерни материјали

 • Нанохемија

Узорци – главни типови

 • Природни производи

 • Органска И неорганска једињења и њихове смеше

 • Воде (пијаће, отпадне, подземне, површинске, котловске, итд.)

 • Храна (воће, поврће, месо, млеко, итд.)

 • Пољопривредни производи

 • Индустријски прехрамбени и дијететски производи

 • Лековите и ендемске биљке

 • Фармацеутски производи

 • Земљиште, седименати, геолошки узорци

 • Угаљ, нафта, петрохемијски производи

 • Биолошки и медицински материјал

 • Атмосферски депозити

 • Руде, метали и легуре

 • Наноматеријали и катализатори

 • Полимерни и композитни материјали

 • Хемикалије, сировине и индустријски производи

Једна од идеја за постојање и обликовање Центра какав данас постоји је и потреба да, без обзира што на тржишту постоји известан број акредитованих хемијских лабораторија и метода, мора постојати место где ће бити могуће решити скоро сваки проблем везан за хемију, урадити анализу скоро сваког узорка, без обзира да ли већ постоји метода за решавање или анализу или је тек треба направити, користећи Центру доступно огромно знање и искуство у најразличитијим областима хемије и знање у руковању доступним апаратима.

Савремени начин живота, нови материјали, развој фармације, непрестана потреба за усавршавањем и проналажењем нових биоактивних супстанци, бројне индустрије и све већа количина опасног отпада који је све сложенији, намеће и развој нових техника и поступака за праћење, тестирање, синтезу, и методе пречишћавања. Центар за хемију свакако у веома значајној мери поседује стручно знање, експертизу и инструменте којима може да одговори на ове захтеве модерног доба.

Осим завидне и дугогодишње репутације у научно-развојним и примењеним истраживањма, неке од области у којима имамо доказано искуство и знање су и истраживања природних супстанци и отпадних материјала у циљу њиховог коришћења у новој производњи или заштити животне средине.

Поседујемо велико искуство у анализи и испитивању природних ресурса, као што су природне надземне (извори, потоци, баре, језера) и подземне (бушотине, пећине...) воде. Дугогодишње бављење овим истраживањима омогућило нам је да имамо огроман фонд података и велико познавање готово свих површинских и подземних вода Србије али и добрим делом Црне Горе и Босне и Херцеговине. Исто тако морамо нагласити нашу дугогодишњу успешну сарадњу у тој области са Рударско-геолошким факултетом у Београду и Технолошко-металуршким факултетом у Београду.

Нашим истраживањима допринели смо промоцији неколико најквалитетнијх природних вода Србије као што су Мивела, Пролом вода, Књаз Милош и друге. Резултати наведене сарадње, наших истраживања, анализа и контроле су многоструко и правилније коришћење, као и боље познавање особина И минералног састава вода код широког круга корисника.