IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Сарадња са институцијама у земљи

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
 • Министарство правде Републике Србије
 • Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • Медицински факултет, Универзитет у Београду
 • Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду
 • Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду
 • Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • Машински факултет, Универзитет у Београду
 • Математички факултет, Универзитет у Београду
 • Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
 • Географски факултет, Универзитет у Београду
 • Шумарски факултет, Универзитет у Београду
 • Грађевински факултет, Универзитет у Београду
 • Београдска банкарска академија у Београду
 • Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Природно - математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
 • Технолошки факултет у Лесковцу
 • Технички факултет у Бору
 • Пољопривредни факултет  у Лешаку
 • Универзитет Едуконс у Новом Саду
 • Универзитет Сингидунум у Београду
 • Државни Универзитет у Новом Пазару
 • Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд
 • Институт за проучавање лековитог биља „Јосиф Панчић“, Београд
 • Институт за  водопривреду „Јарослав Черни“, Београд
 • Институт техничких наука САНУ, Београд
 • Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београду
 • Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Београд
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд
 • Институт за вирусологију, вакцине и серуме »Торлак«, Београд
 • Институт за медицинска истраживања – Универзитет, Београд
 • Институт за онкологију и радиологију, Београд
 • Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд
 • Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
 • Институт за општу и физичку хемију, Београд
 • Институт „Кирило Савић“, Београд
 • Војнотехнички институт, Београд
 • Институт за рударство и металургију, Бор
 • Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
 • Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
 • Институт за Физику, Београд
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
 • Иновациони центар Технолошко металуршког факултета у Београду
 • Иновациони центар Машинског факултета у Београду
 • Град Панчево